Ethical aspects of recruiting children with cancer to clinical studies: Exploring health care professionals’ experiences

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Kajsa Norbäck (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium