Bispecific antibodies for therapy and immunoPET imaging in Alzheimer’s disease

  • Datum: –10.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet konferensrum Mendel
  • Föreläsare: Elin Wik
  • Kontaktperson: Dag Sehlin
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska

Granskare: Gry Hulsart Billström (Institutionen för medicinsk cellbiologi), Fredirk Clausen (Institutionen för medicinska vetenskaper)

Handledare: Dag Sehlin, Stina Syvänen, Wojciech Michno

Senast uppdaterad: 2022-05-31