Publikationer vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap har över 3500 publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).


Via länkarna nedan kan du se de senaste publikationerna sorterade på typ av publikation.

Artiklar
Böcker
Doktorsavhandlingar 
Licentiatavhandlingar
Rapporter