Forskningsområde

Gruppen bedriver forskning inom ett antal områden med fokus på hälsa, livsstil och rehabilitering. Två huvudområden är: (1) Cancer och (2) Neurodegenerativa sjukdomar. 

Cancer

Inom området cancer genomför vi interventions- och implementeringsstudier, kohortstudier och kvalitativa studier med fokus på patienter, närstående och personal. Ett huvudområde är fertilitet och sexualitet hos unga vuxna som diagnostiserats med cancer. 

Neurodegenerativa sjukdomar

Inom området neurodegenerativa sjukdomar genomför vi prospektiva kohortstudier och kvalitativa studier, med fokus både på patienter och närstående. Ett huvudområde är livskvalié hos personer med ALS och deras närstående. 

Senast uppdaterad: 2023-09-29