Forskningsområde

Gruppen bedriver forskning inom ett antal områden med fokus på hälsa, livsstil och rehabilitering. Ett huvudområde är fysisk träning och stresshantering vid cancer.

Cancer

Inom området cancer genomför vi interventions- och implementeringsstudier, metodutveckling och kvalitativa studier för att beskriva upplevelser hos patienter, närstående och personal. Fysiologiska mekanismstudier kring träningens effekter på hälsa och biverkningar av cancerbehandling bedrivs i nära samarbete med specialister inom dessa områden. Vi samarbetar med ett antal svenska och internationella universitet och sjukhus.

Senast uppdaterad: 2021-10-12