Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

Forskargruppen Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom bedriver forskning som syftar till att undersöka, kartlägga och förbättra olika aspekter av livskvalité hos personer med långvarig sjukdom. Vi arbetar bland annat med cancerpopulationer, med patienter med neurodegenerativa sjukdomar, och genomför bl.a. longitudinella kohortstudier, interventionsstudier, och kvalitativa studier. 

Senast uppdaterad: 2023-09-29