Utbildning

Enheten för klinisk nutrition och metabolism (KNM) organiserar kurser och program för studenter och doktorander. Därutöver utbildas magisterstudenter och doktorander på KNM i individuella projekt. Vi välkomnar bl.a. studenter på läkarprogrammet att genomföra sina självständiga arbeten hos oss.

Kandidat och magisternivå

KNM och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap organiserar kurser och program på både kandidat- och magisternivå. Läs mer

Doktorandnivå

Flertalet doktorandprojekt genomförs vid KNM. Läs mer om ansökningsförfarandet.