Samhällsinformation

Mediaframträdande

Paneldiskussioner och workshops

Vi deltar i olika evenemang med målet att informera och debatera frågor relaterade till den forskning vi utför vid Klinisk Nutrition och Metabolism. Här listar vi kommande evenemang öppna för allmänheten.