Energimetabola laboratoriet

På vårt energimetabola laboratorium kan vi mäta kroppsammansättning med en rad olika tekniker, såsom "BodPod", bioimpedans och hudvecksmätning. Vidare kan vi med hjälp av indirekt kalorimetrimätning studera energiomsättning i vila såväl som under fysisk aktivitet. Vi utför även bestämningar av aktivitetsnivåer i hemmiljö. Vi är och har varit involverade i en rad olika forskningsprojekt.

Kontakta Marie Berglund för mer information om ev besök till det energimetabola laboratoriet. För frågor kring design av studier där vår metodik kan användas, eller andra forskningsfrågor; kontakta Ulf Holmbäck.