Forskning vid Klinisk Nutrition och Metabolism

Vid KNM studerar vi interaktion mellan metabolism och nutrition i relation till hälsa och sjukdom. För detta ändamål genomför vi implementeringsstudier, interventionstudier samt  prospektiva studier. Vi har utmärkta faciliteter för att bedriva högkvalitativ forskning och våra forskningslaboratorier är centrala i såväl interna som externa projekt.

Våra huvudsakliga forskningsfokus kan delas in i tre områden:

Fettkvalitet o kardiometabol hälsa

Vårt övergripande forskningsmål är att undersöka kostens betydelse för att motverka fetma-relaterade sjukdomar, som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. I synnerhet eftersträvar vi att undersöka fettkvalitetens roll vid utveckling och behandling av metaboliska störningar. Sådan kunskap kan hjälpa oss att identifiera hur vi bäst kan förebygga dessa sjukdomar. Läs mer om vår fettkvalitet och vår kardiometaboliska hälsoforskning

Gruppledare: Docent Ulf Risérus, MMED PhD

Näring, biologi och åldrande

Eftersom befolkningen blir allt äldre i vårt samhälle är det viktigt att utöka kunskapen om hur man främjar ett självständigt åldrande. Vår övergripande målsättning är att kartlägga näringens betydelse för åldrandet och tillstånd som är starkt kopplade till ålderandet, såsom katabolism, inflammation, kroppssammansättning, kognition och kronisk sjukdom. Läs mer om vår näring, biologi och åldrande hälsoforskning

Gruppledare: Professor Tommy Cederholm, MD PhD

Senaste publikationer

Senast uppdaterad: 2021-09-02