En gammaldags guldskål fylld med smultron

Klinisk Nutrition och Metabolism

Bakgrund

Maten vi äter är fortfarande den viktigaste åtgärdbara faktorn bakom för tidigt insjuknande i våra stora folkhälsosjukdomar, dvs. hjärt-kärlsjukdomar, cancer och demens.

Vi vet mycket om kostens hälsoeffekter, men vi behöver lära oss mycket mer. Allmänhetens intresse är stort för mat och hälsa. Det är viktigt att forskningen bidrar till att kunskapsbasen ökar, och att det finns tillgång till vetenskapligt baserad kunskap.

Maten är central för ett gott åldrande, liksom den är viktig vid etablerad sjukdom. Förståelse för samspelet mellan mat och sjukdom är angeläget för att kunna skapa optimala förhållanden för läkning och bibehållen funktion vid sjukdom och åldrande.

Det övergripande syftet med vårt arbete är att studera sambanden mellan mat och hälsa i bred mening, genom väldesignade studier av olika typer. Vi utbildar också studenter och informerar allmänheten i dessa frågor.

Kontakt

Forskargruppsledare:

Professor Ulf Risérus

Besöksadress: BMC, Husargatan 3, A10:1

Våra medarbetare

Senast uppdaterad: 2021-09-02