Försäkringskassan finansierar nytt forskningsprojekt

2022-08-29

Åsa Andersén har beviljats medel från Försäkringskassan för att undersöka förutsättningar och hinder för inträde i arbete och hållbart arbetsdeltagande för unga vuxna, 19-29 år med tvångssyndrom (engelska obsessive-compulsive disorder, OCD). Vid OCD försvåras möjligheten för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att utifrån ett:

  • samhälleligt perspektiv, via register, undersöka vad som kännetecknar olika mönster av sjukfrånvaro, arbetslöshet och arbetsdeltagande, hos individer med OCD, samt vilken betydelse samsjuklighet med andra sjukdomar har för detta, samt
  • individperspektiv, via intervjuer, fördjupa kunskapen om individuella och samhälleliga förutsättningar för inträde i arbete och för ett hållbart arbetsdeltagande.

Medsökande i projektet är Med dr. Lisa Holmlund och Med dr. Magnus Helgesson, vid Karolinska Institutet. Forskningsprojektet planeras att starta hösten 2022 och kommer att pågå under tre år.

Nyheter Jämlik hälsa och arbetsliv

Senast uppdaterad: 2023-02-16