Covid-19 och arbetsmiljö i hälso- och sjukvården

2022-08-08

På uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap pågår arbetet med kunskapssammanställningen, Covid-19 och arbetsmiljö i hälso- och sjukvården: Hur påverkades medarbetares hälsa över tid samt vilken effekt hade arbetsmiljöinterventioner? Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan covid-19-pandemin över tid hade på arbetsmiljö och hälsa inom hälso- och sjukvården, samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa under covid-19-pandemin. Arbetet med kunskapssammanställningen leds av docent Anna Nyberg och beräknas avslutas 15 mars 2023.

Läs mer om det pågående arbetet med kunskapssammanställningen på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida

Nyheter Jämlik hälsa och arbetsliv

Senast uppdaterad: 2023-02-16