Jämlik hälsa och arbetsliv/ HEAL

Forskargruppen Jämlik hälsa och arbetsliv / HEAL leds av Anna Nyberg, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap och leg. psykolog. HEAL fokuserar på att utveckla kunskap om hur jämlik hälsa kan uppnås, med primärt fokus på arbetslivet. Bland annat bedriver vi forskning om hälsokonsekvenser av den könssegregerade arbetsmarknaden och om effekter av arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med kortare och långvariga sjukdomar. Vi bedriver också forskning om personer med olika kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och deras hälsorelaterade levnadsvillkor


Forskargruppsledare är Anna Nyberg; anna.nyberg@pubcare.uu.se


 

Gruppbild forskargruppen Heal
Senast uppdaterad: 2023-02-16