Jämlik hälsa och arbetsliv/ HEAL

Forskargruppen Jämlik hälsa och arbetsliv / HEAL leds av Anna Nyberg, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap och leg. psykolog. HEAL fokuserar på att utveckla kunskap om hur jämlik hälsa kan uppnås, med primärt fokus på arbetslivet. Bland annat bedriver vi forskning om hälsokonsekvenser av den könssegregerade arbetsmarknaden och om effekter av arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med kortare och långvariga sjukdomar. Vi bedriver också forskning om personer med olika kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och deras hälsorelaterade levnadsvillkor


Forskargruppsledare är Anna Nyberg; anna.nyberg@pubcare.uu.se


 

Gruppbild forskargruppen Heal

Vill du delta i en intervjustudie för att öka inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med tvångssyndrom (OCD)?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd och insatser för unga vuxna med OCD kan utvecklas för att främja arbetsförmåga, stödja inträde till arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsdeltagande samt minska risken för sjukfrånvaro.

Vi söker nu personer i åldern 19-29 år som har diagnosen OCD som vill medverka i en intervju.

Läs mer och delta i studien

Pratbubblor i olika färger
Senast uppdaterad: 2023-05-31