EMDAI: Developing a machine-learning based decision support tool for Emergency Medical Dispatch

Vid Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) i Uppsala, Västmanlands, och Sörmlands län erbjuds en differentierad utlarmning där inringare kan erbjudas sjukvårdsresurser utöver enbart Ambulanser inklusive mobila primärvårdsteam, hänvisningar till 1177 och fasta primärvårdsinrättningar, och alternativa färdmedel till sjukhuset. En kritisk del i att uppnå en säker styrning av patienter till rätt vårdnivå är ett effektivt beslutsstöd som kan vara till gagn för larmcentralssjuksköterskan i sin bedömning av den allt äldre och multisjuka populationen som söker hjälp genom 112. I ett tvåårigt projekt finansierat av Vinnova utvecklas prediktiva modeller baserat på data som idag samlas in vid SvLc. Målet med projektet är att undersöka om ett beslutsstöd baserat på maskininlärning kan resultera i mer pricksäkra bedömningar och förbättrade utfall bland inringare med ibland omfattande vårdbehov, men utan akuta ambulansvårdsbehov.

Publications:
Using trigger tools to identify triage errors by ambulance dispatch nurses in Sweden: an observational study

Kontakt

Bild framifrån av projektledare Douglas Spangler
Douglas Spangler

Douglas Spangler, projektledare

E-post: douglas.spangler@pubcare.uu.se