Vad är hälso- och sjukvårdsforskning?

Gruppbild utomhus av forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning
Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning

"forskningsområde inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat"

Från Nationalencyklopedin

Läs mer om Hälso- och sjukvårdsforskning på Wikipedia