Rapport om samverkan inom hälso- och sjukvård under Covid-19-pandemin

2021-03-22

Arbetsrapporten är skriven av forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning i samverkan med Region Uppsala. Studien har undersökt hur samverkan mellan den regionala och kommunala hälso- och sjukvården i Uppsala län har påverkats under coronapandemin. 

Rapporten är skriven av Ulrika Winblad, Anna-Karin Swenning, Wilhelm Linder och Robert S. Kristiansson. Utöver pandemins påverkan på samverkan belyser även studien vilka möjligheter, hinder och lärdomar som kan identifieras för den fortsatta samverkan mellan kommunerna och regionen. 

Läs rapporten: Samverkan mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård i Uppsala län under Covid-19-pandemin

Senast uppdaterad: 2024-01-15