Douglas Spangler medverkar i Socialstyrelsens podcast om AI i vården

2021-03-05

Tillsammans med ämneskunniga vid Socialstyrelsen diskuterar Douglas Spangler (verksamhetsutvecklare vid Ambulanssjukvården i Region Uppsala och doktorand vid Uppsala universitet) utvecklingen av AI inom sjukvården i Socialstyrelsens podcast 'På djupet'. Både det specifika projektet som Hälso- och sjukvårdsforskningsgruppen medverkade i (EMDAI) och de bredare möjligheterna och utmaningarna med att applicera artificiell intelligens i vården diskuteras.

Lyssna på Socialstyrelsens podcast om AI

Senast uppdaterad: 2024-03-27