Uppdrag att utreda hur regionerna samordnar investeringsbehov

2021-02-12

På uppdrag av den statliga utredningen (S 2019:03) har forskargruppen för hälso- och sjukvårdsforskning fått i uppgift att undersöka hur utvecklingen av hälso- och sjukvården på regional nivå förhåller sig till nationella reformer med avsikt att utveckla den nära vården samt öka koncentrationen av högspecialiserad vård. Studien ska särskilt undersöka vad som görs inom och mellan regionerna för att samordna det arbete som genomförs för att ställa om hälso- och sjukvården med de investeringar i vårdbyggnader som behöver göras. En slutrapport är beräknad att lämnas in till uppdragsgivarna den sista april.

Senast uppdaterad: 2024-01-15