Kapitel skrivet i boken: Personcentrering inom hälso- och sjukvård

2020-09-24

Det är Ulrika Winblad, Mio Fredriksson, Anna Mankell och Anna-Karin Swenning som har bidragit med ett kapitel till den andra upplagan av boken "Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik." Kapitlet har titeln "Förutsättningar för personcentrerad vård: Hur sker den nya nationella styrningen?" I kapitlet beskrivs hur aktörer på nationell nivå styr mot personcentrerad vård.  

Senast uppdaterad: 2024-03-27