Ulrika Winblad ny professor i Hälso- och sjukvårdsforskning

2019-03-19

Ulrika Winblad har utsetts till professor i Hälso- och sjukvårdsforskning. Tjänsten utlystes för första gången sedan 1995.

Ulrika Winblad disputerade 2003 på avhandlingen ”Från beslut till verklighet. Läkarnas roll i implementeringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården”. Hennes forskning har sedan dess varit inriktad på frågor om vårdens och omsorgens styrning och organisation och hon har särskilt profilerat sig i frågor om patienters inflytande, valfrihet och rättigheter. Verksamhetsåret 2014/2015 var hon Harkness-stipendiat vid Brown University School of Public Health. Idag leder Winblad forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Senast uppdaterad: 2024-03-27