Anslag från Vinnova

2018-10-22

Ingeborg Björkman, associerad till forskargruppen HSF, har fått anslag från Vinnova för projektet ”Mötesplats som innovativ arena för samverkan – kvalitetsförbättringar för äldre personer med komplexa behov”. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Nestor FoU-center och forskargruppen HSF.

Senast uppdaterad: 2024-03-27