Nystartat nätverk om sjukvårdens styrning och organisation

2022-03-31

Den 31 mars till 1 april hålls det första mötet för ett nystartat nätverk för forskning och utveckling av den svenska hälso- och sjukvården. Det Forte-finansierade nätverket syftar till att utgöra ett forum där forskare från olika ämnesdiscipliner gemensamt kan identifiera problemställningar, utveckla idéer och teori samt sammanställa kunskapsläget rörande hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. I nätverket ingår forskare vid medicinska- och samhällsvetenskapliga fakulteter på sju olika lärosäten i landet.

Vid den första nätverksträffen kommer David Isaksson, Linda Moberg, Inger K Holmström och Mio Fredriksson, från Forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet, att presentera resultat från sin tidigare forskning.

Senast uppdaterad: 2024-03-27