Hälso- och sjukvårdsforskning

Vi fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat.

Kontakt: 018-471 65 63, ulrika.winblad@pubcare.uu.se
Besöksadress: Biomedicinskt centrum, ingång A11, plan 2

  • Workshop i Uppsala 13/5
  • Docentföreläsning 24/4
  • Nätverksmöte för Omvårdnad per Telefon 9/4
  • Forskargruppsmöte 9/11
  • Halvtid för Linn Kullberg
  • Forskargruppsmöte 28/9
  • Disputation för David Isaksson
  • Halvtid för Sofie Vengberg

Mer om oss

Gruppens nästa forskargruppsmöte, där aktuell forskning presenteras och diskuteras, äger rum den 20 september. Vi samverkar även med andra forskare både nationellt och internationellt i ett antal forskarnätverk. På bilden till vänster syns vår forskargruppsledare Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning.