Hälso- och sjukvårdsforskning

Vi fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat.

Kontakt: 018-471 65 63, ulrika.winblad@pubcare.uu.se
Besöksadress: Biomedicinskt centrum, ingång A11, plan 2

 • Litteraturklubb 19 mars
  Litteraturklubb 19/3
 • Forskargruppsmöte 20/12
 • Installationsföreläsning 12/11
 • Forskargruppsmöte 6/11
 • Seminarium om kvalitetsarbete 17/10
 • Licentiatseminarium 27/9
 • Halvtid 14/6
 • Workshop i Uppsala 13/5
 • Docentföreläsning 24/4
 • Halvtid för Linn Kullberg
 • Forskargruppsmöte 28/9
 • Halvtid för Sofie Vengberg

Mer om oss

Gruppens nästa forskargruppsmöte, där aktuell forskning presenteras och diskuteras, äger rum den 24 april. Vi samverkar även med andra forskare både nationellt och internationellt i ett antal forskarnätverk. På bilden till vänster syns vår forskargruppsledare Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning.