Biomarkörer

Gruppmedlemmar

Martin Ingelsson, MD, Professor
Anna Erlandsson, PhD, Docent
Lars Lannfelt, MD, Professor
Dag Sehlin, PhD, Docent
Vilmantas Giedraitis, PhD
Gustaf Boström, MD, PhD

Specifika antikroppar för amyloid-beta-protofibriller

Dagens mediciner stoppar inte processen som leder till att nervcellerna dör och hjärnan förtvinar vid Alzheimers sjukdom, utan är endast symtomlindrande. För närvarande finns heller inget tillförlitligt diagnostiskt test för sjukdomen, varför behovet av forskning som leder fram till nya möjligheter inom både behandling och diagnostik är stort.

Vår forskning

Exakt vilken form av amyloid-beta som orsakar nervcellsdöden vid Alzheimers sjukdom är inte helt kartlagt, men de senaste åren har forskningen främst inriktats på lösliga amyloid-beta-former, så kallade oligomerer. I slutet på 1990-talet hittade vi den "Arktiska mutationen" (AßPP E693G) i en Alzheimerdrabbad svensk familj. Den arktiska amyloid-beta-peptiden ansamlas och bildar större former av de lösliga amyloid-beta-oligomererna, s.k. protofibriller. Detta fynd har stärkt hypotesen att protofibriller orsakar sjukdomen. Vi har utvecklat en monoklonal antikropp, mAb158, som är selektiv för lösliga protofibriller. Eftersom dessa former av amyloid-beta troligtvis bildas tidigt i sjukdomsförloppet, innan symptom uppstår, ger oss denna typ av antikropp möjlighet till både tidig diagnostik och förebyggande behandling. mAb158 är humaniserad och kallas då BAN2401 och befinner sig nu i klinisk prövning för Alzheimers sjukdom.

Exosomer är små membranförsedda vesiklar som bildas inuti cellen och som sedan utsöndras till den omgivande miljön. Vid Alzheimers sjukdom tas stora mängder av amyloid-beta upp av hjärnans gliaceller. När exosomer frisätts från dessa celler leder det till att amyloid-beta, som cellen tagit upp, utsöndras. Våra data tyder på att aggregerat amyloid-beta som förekommer i ryggvätskan kan vara inneslutet i just exosomer. För att kunna mäta amyloid-beta aggregat som utsöndrats i vesiklar från fagocyterande celler, isolerar vi exosomer och behandlar dem så att innehållet exponeras innan amyloid-beta-analyser utförs.

Utvalda publikationer

Boström G, Freyhult E, Virhammar J, Alcolea D, Tumani H, Otto M, Brundin RM, Kilander L, Löwenmark M, Giedraitis V, Lleó A, von Arnim CAF, Kultima K, Ingelsson M (2021). Different Inflammatory Signatures in Alzheimer's Disease and Frontotemporal Dementia Cerebrospinal Fluid. J Alzheimers Dis. 81: 629-640.

Khoonsari PE, Shevchenko G, Herman S, Remnestal J, Giedraitis V, Brundin R, Degerman Gunnarsson M, Kilander L, Zetterberg H, Nilsson P, Lannfelt L, Ingelsson M and Kultima K (2019). Improved Differential Diagnosis of Alzheimer's Disease by Integrating ELISA and Mass Spectrometry-Based Cerebrospinal Fluid Biomarkers. J Alzheimers Dis. 67: 639-651.

Velickaite V, Giedraitis V, Strom K, Alafuzoff I, Zetterberg H, Lannfelt L, Kilander L, Larsson EM and Ingelsson M (2017). Cognitive function in very old men does not correlate to biomarkers of Alzheimer's disease. BMC Geriatr. 17: 208.

Degerman Gunnarsson M, Ingelsson M, Blennow K, Basun H, Lannfelt L and Kilander L (2016). High tau levels in cerebrospinal fluid predict nursing home placement and rapid progression in Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther. 8: 22.

Basun H, Bogdanovic N, Ingelsson M, Almkvist O, Naslund J, Axelman K, Bird TD, Nochlin D, Schellenberg GD, Wahlund LO and Lannfelt L (2008). Clinical and neuropathological features of the arctic APP gene mutation causing early-onset Alzheimer disease. Arch Neurol. 65: 499-505.

Englund H, Sehlin D, Johansson AS, Nilsson LN, Gellerfors P, Paulie S, Lannfelt L and Pettersson FE (2007). Sensitive ELISA detection of amyloid-beta protofibrils in biological samples. J Neurochem. 103: 334-45.

Stenh C, Nilsberth C, Hammarback J, Engvall B, Naslund J and Lannfelt L (2002). The Arctic mutation interferes with processing of the amyloid precursor protein. Neuroreport. 13: 1857-60.

Nilsberth C, Westlind-Danielsson A, Eckman CB, Condron MM, Axelman K, Forsell C, Stenh C, Luthman J, Teplow DB, Younkin SG, Naslund J and Lannfelt L (2001). The 'Arctic' APP mutation (E693G) causes Alzheimer's disease by enhanced Abeta protofibril formation. Nat Neurosci. 4: 887-93.

Mullan M, Crawford F, Axelman K, Houlden H, Lilius L, Winblad B and Lannfelt L (1992). A pathogenic mutation for probable Alzheimer's disease in the APP gene at the N-terminus of beta-amyloid. Nat Genet. 1: 345-7.

Senast uppdaterad: 2022-09-22