Molekylär Geriatrik

Molekylär Geriatrik grupp 2019

Kontakt: Martin Ingelsson
Besöksadress: Rudbecklaboratoriet, C11, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala Science Park

Vår forskning är huvudsakligen inriktad på att förstå de molekylära mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Dessa sjukdomar innebär ett stort lidande för både patienter och anhöriga samt en stor kostnad för samhället. Ökad kunskap om vad som orsakar sjukdomarna och hur de sprids i hjärnan möjliggör utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling.

Aktuella forskningsområden