Fysisk Aktivitet och Hälsa

Kontakt: Anna Cristina Åberg
Besöksadress: Husargatan/Dag Hammarskjölds väg, BMC ingång A11, Uppsala

Studier av motorisk funktion och äldres hälsa

Ett av huvudmålen inom geriatrisk rehabilitering är att återställa och upprätthålla motorisk funktion, för att möjliggöra självständighet i dagliga aktiviteter och därmed också en hög grad av livstillfredsställelse hos vårdtagarna. Forskningen inom detta område syftar till att, utifrån olika perspektiv, studera motorisk funktion och fysisk aktivitet i relation till hälsa hos äldre. Detta innebär att olika forskningsmetodik och vetenskapliga paradigm, dvs. både kvantitativt och kvalitativt tänkande, kombineras och nyttjas på kompletterande sätt. Området omfattar metodutveckling gällande klinisk och laboratoriebaserad utvärdering av motorik, liksom studier av relationer mellan motorisk funktion och olika subjektiva (o)hälsoaspekter, företrädesvis livstillfredsställelse och fallrädsla. Forskningen riktas främst mot äldre med rehabiliteringsbehov pga. multipla sjukdomsdiagnoser/sviktande funktioner och sådana med specifik neurologisk eller neurodegenerativ sjukdom, såsom stroke och Alzheimers sjukdom.

Forskningssamarbete bedrivs med andra lärosäten, främst Karolinska Institutet och CIRRIS (Centre of Interdisciplinary Research in Rehabilitation and Social Integration), Laval University Quebec, Kanada och med Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm.

Senaste publikationer

Cedervall Y, Stenberg AM, Ahman HB, Giedraitis V, Tinmark F, Berglund L, Halvorsen K, Ingelsson M, Rosendahl E and Aberg AC (2020). Timed Up-and-Go Dual-Task Testing in the Assessment of Cognitive Function: A Mixed Methods Observational Study for Development of the UDDGait Protocol. Int J Environ Res Public Health. 17.

Carstensen G, Rosberg B, Mc Kee KJ and Aberg AC (2019). Before evening falls: Perspectives of a good old age and healthy ageing among oldest-old Swedish men. Arch Gerontol Geriatr. 82: 35-44.

Ahman HB, Giedraitis V, Cedervall Y, Lennhed B, Berglund L, McKee K, Kilander L, Rosendahl E, Ingelsson M and Aberg AC (2019). Dual-Task Performance and Neurodegeneration: Correlations Between Timed Up-and-Go Dual-Task Test Outcomes and Alzheimer's Disease Cerebrospinal Fluid Biomarkers. J Alzheimers Dis. 71: S75-S83.

Elf M, Nordmark S, Lyhagen J, Lindberg I, Finch T and Aberg AC (2018). The Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD: translation, adaptation, and pilot testing. Implement Sci. 13: 146.

Leavy B, Michaelsson K, Aberg AC, Melhus H and Byberg L (2017). The Impact of Disease and Drugs on Hip Fracture Risk. Calcif Tissue Int. 100: 1-12.

Aberg AC, Halvorsen K, From I, Bruhn AB, Oestreicher L and Melander-Wikman A (2017). A Study Protocol for Applying User Participation and Co-Learning-Lessons Learned from the eBalance Project. Int J Environ Res Public Health. 14.

Aberg AC and Ehrenberg A (2017). Inpatient geriatric care in Sweden-Important factors from an inter-disciplinary team perspective. Arch Gerontol Geriatr. 72: 113-120.

Leavy B, Byberg L, Michaelsson K, Melhus H and Aberg AC (2015). The fall descriptions and health characteristics of older adults with hip fracture: a mixed methods study. BMC Geriatr. 15: 40.

Cedervall Y, Halvorsen K and Aberg AC (2014). A longitudinal study of gait function and characteristics of gait disturbance in individuals with Alzheimer's disease. Gait Posture. 39: 1022-7.

Senast uppdaterad: 2021-01-27