Forskarutbildning

Institutionen har doktorander som bedriver studier, forskning och undervisning inom våra olika forskningsområden. Vi erbjuder också ett flertal forskarutbildningskurser.

Är du intresserad av vår forskarutbildning? 

Våra lediga doktorandplatser utlyses via universitetets centrala webb. I annonserna ger vi relevant information om anställningen och utbildningen. 

Via vetenskapsområdet för medicin och farmacis hemsida kan du hitta information om behörighet/antagning, innehåll/upplägg, examen och framtida karriärvägar m.m. 

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Först görs ett urval på institutionen. Därefter behandlas doktorandansökan av vår forskarutbildningsgrupp (FUG) och institutionsstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet om antagning tas sedan av vetenskapsområdets kommitté för utbildning på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2022-05-31