Vill du bidra med kunskap om OCD och inkludering i arbetslivet?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd och insatser för unga vuxna med OCD kan utvecklas för att främja arbetsförmåga, stödja inträde till arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsdeltagande samt minska risken för sjukfrånvaro. 

Vi söker nu personer i åldern 19-29 år som har diagnosen OCD som vill medverka i en intervju på distans för att delge sina erfarenheter av att arbeta eller inte arbeta. 

Läs mer och anmäl dig här

Kvinna plockar med frukt i butiksmiljö

Kontaktuppgifter


Huvudansvarig forskare

Åsa Andersén
E-post: asa.andersen@pubcare.uu.se

För anmälan till intervju eller frågor om studien:

Beatrice Carpentsier, forskningsassistent
Telefon/SMS: 072-999 93 65
E-post: beatrice.carpentsier@pubcare.uu.se

För allmän information om studien via OCD-förbundets kansli:

Nås säkrast måndagar kl 9-12 och onsdagar 13-15
Telefon: 08-628 30 30
E-post: info@ocdforbundet.se

OCD-förbundets logga

Senast uppdaterad: 2023-11-16