Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

Forskargruppen Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering syftar till att utveckla kunskap om determinanter för ohälsa, främst för folksjukdomar. Särskilt fokus i gruppen ligger på studier om ett jämlikt och inkluderande arbetsliv samt på studier om rehabilitering vid ohälsa.
Bland annat bedriver vi forskning om cancerrehabilitering med fokus på fysisk aktivitet och forskning om effekter av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har även pågående forskningsprojekt om arbetsliv och hälsa för kvinnor i början av arbetslivet, för individer med psykisk ohälsa samt för äldre på arbetsmarknaden. Andra pågående forskningsprojekt fokuserar på hälsorelaterade levnadsvillkor för individer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Övriga intressen i gruppen avser forskning inom psykiatrisk, kardiovaskulär och reproduktiv epidemiologi.


Forskargruppsledare: Karin Nordin och Anna Nyberg                                

Forskargruppsmedlemmar

Vill du bidra med kunskap om OCD och inkludering i arbetslivet?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd och insatser för unga vuxna med OCD kan utvecklas för att främja arbetsförmåga, stödja inträde till arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsdeltagande samt minska risken för sjukfrånvaro.

Vi söker nu personer i åldern 19-29 år som har diagnosen OCD som vill medverka i en intervju på distans för att delge sina erfarenheter av att arbeta eller inte arbeta. 

Läs mer och delta i studien

Senast uppdaterad: 2023-11-16