En doktorshatt i närbild.

Disputationer

Disputationer och avhandlingar

Nedan visas kommande disputationer samt publicerade doktorsavhandlingar vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Många disputationer går att följa via Zoom, länkarna följer här nedan. I de fall det inte finns någon länk nedan, kontakta handledare eller doktorand för att få en länk.

Zoom-länk till Carolin Hoffstedts disputation: https://uu-se.zoom.us/j/69739046453 (disputationen genomförs i sal Sal IX Universitetshuset, se information nedan).

Publicerade Doktorsavhandlingar

Senast uppdaterad: 2022-05-18