Utmärkelser och Prestationer

I 2018:

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare
https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-laekaresaellskapet/pressreleases/etiskt-och-professionellt-foerhaallningssaett-viktigast-vid-svaara-beslut-i-sjukvaarden-sls-utser-anna-sarkadi-till-aarets-etikpristagare-2774427

I 2016:


Barnombudsmannen i Uppsala, Barnrättspris tilldelades professor Anna Sarkadi och forskargruppen CHAP.