Vårt arbete med anledning av kriget i Ukraina

Anna Sarkadi är professor i socialmedicin och även ledningsläkare för Centrala Barnhälsovården i Region Uppsala. Hon leder forskargruppen CHAP som sedan 2016 har omfattande forskning om barn och familjer som flytt krig. Gruppen såg snabbt behovet av ett informationsmaterial för föräldrar som kan hjälpa under den första svåra tiden. Informationsmaterialet finns på ukrainska, ryska och svenska och är fritt att sprida och kan användas inom barnhälsovården, förskolan, föreningar och alla som möter nyanlända från Ukraina privat eller i sitt arbete.

Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt (Rysk)

Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt (Ukrainska)

Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt (Svenska)

Nalle Björn med stickad blå tröja på trappan
Senast uppdaterad: 2022-03-15