En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Som del av utredningen för en Samordnad utveckling för god och nära vård, ledd av Anna Nergårdh sedan 2017, tillsattes barnläkare Peter Almgren som särskild utredare för En sammanhållen god och nära vård för barn och unga i slutet av 2019. Syftet med utredningen var att på nationell nivå uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga. Den särskilda utredaren hade i uppdrag att studera hur den nära vården kan erbjuda stöd till barn och unga med psykisk ohälsa, samt föreslå hur en samlad uppföljning kan utformas.

Tisdagen den 4 maj 2021 överlämnade regeringens särskilda utredare Peter Almgren sitt betänkande En sammanhållen god och nära vård för barn och unga till socialminister Lena Hallengren. Utredningens huvudförslag till regeringen är lagförslag med fokus på det hälsofrämjande arbetet, som syftar till att skapa en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård från graviditet till vuxen ålder.

Bilaga 4 i delbetänkandet har flera forskare i CHAP tagit fram, där vi belyst vikten av att organisera sig för en jämlik hälsa, effektivitet och investeringar för framtiden. Medverkande i bilaga 4 var Anna Sarkadi, Camilla Nystrand, Kine Johansen, Jamile Marchi, Nina Johansson och Josefin Dahlström.

Se överlämnandet&pressträffen

Läs delbetänkandet

Nyheter:
Debatt: ”Sverige behöver en hälsoreform som börjar med barnen”

Kontakt:
Nina Johansson, nina.johansson@pubcare.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-03-15