Triple P

Föräldravägledning genom Triple P, Programmet för positivt föräldraskap, riktar sig till föräldrar till barn 0-5 år i Uppsala. Triple P har utvecklats i Australien och består av olika nivåer av insatser. Programmet bygger på lång erfarenhet av forskning (evidensbaserad) och har anpassats till svenska förhållanden.

Programmet syftar till att stärka positiva föräldra- och barnrelationer.
Föräldravägledning i Uppsala kommun erbjuds av förskolepedagoger som är certifierade i metoden och erbjuds som:Logo till Triple P

  • Föreläsning
  • Enskild rådgivning
  • Grupp Triple P

I samarbete med Uppsala universitet utvärderas effekterna av Triple P med avseende på föräldrars och barns hälsa.

Mer information om programmet

På Uppsala kommunens webbsida.

För mer information om utvärderingen kontakta Anton Dahlberg, gästforskare via mail eller ring 18-471 6575.

Senast uppdaterad: 2024-04-15