Swedish UnaccomPanied yOuth Refugee Trial (SUPpORT)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige. Många är barn och ungdomar. Ungdomar som flytt till Sverige, särskilt ensamkommande unga, har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Målet med forskningsprojektet SUPpORT var att utvärdera en samhällsbaserad intervention -  ‘Teaching Recovery Techniques’ - för ensamkommande ungdomar (14-20 år) som upplever symtom på posttraumatisk stress.

Läs vårt projekt ASsIST som handlar om stödet till flyktingbarn i en familj.

Projektet var ett samarbete mellan Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Primary Children’s Center for Safe and Healthy Families in Salt Lake City (USA), University of Manchester (Storbritannien) och Folkehelseinstituttet (Norge). Projektet har finansierats av Kavlifonden.

Projektgruppen CHAP på Uppsala universitet består av professor Anna Sarkadi, Dr Karin Fängström, Dr Raziye Salari, Dr Natalie Durbeej, Dr Fatumo Osman, Dr Georgina Warner, Antonia Tökés, Elin Lampa, Sandra Gupta Löfving och Anna Perez Aronsson.

För mer information om studien kontakt Elin Inge, doktoranden.

Visa källbilden

SUPPORT forskargruppen står bredvid varandra
Senast uppdaterad: 2024-04-15