Nya modeller för nya föräldrar

Projektet Nya modeller för nya föräldrar var ett samarbetsprojekt med Östersunds kommun, Strömsunds kommun och Mora kommun. Projektet finansierades av Statens folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten och genomfördes 2011-2013.

I projektet studerades föräldrars deltagande i föräldrastödsprogram. Vi använde Health Belief-modellen och Regulatory Focus-teorin för att identifiera faktorer som påverkar föräldrars deltagande, och utvecklade och testade marknadsföringsstrategier för att rekrytera föräldrar till det svenska föräldrastödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC).

Läs slutrapporten Jakten på föräldern - Att öka antalet deltagare i föräldrakurser.

Kontaktperson är Raziye Salari.

Senast uppdaterad: 2024-04-15