Fokus Barn och Föräldrar

Förskolebarns hälsa är ett prioriterat forskningsområde i Sverige. Uppsala universitet har därför genomfört en studie som undersöker barns och föräldrars hälsa och välmående samt om det kan förbättras med olika former av föräldrastöd genom kommun och barnhälsovård. Studien kallades "Fokus barn och föräldrar" - en studie om 3-5-åringar i Uppsala län.

Studien var ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun samt Barnhälsovården i Uppsala län och pågick fram till hösten 2017.

De barnavårdscentraler som deltog i studien skickade tillsammans med kallelsen till BVC-besöket vid 3, 4 och 5 år ut enkäter med frågor till föräldrar och en inbjudan till att vara med i studien. Om föräldrarna valde att delta lämnade de en enkät till barnets förskola eller motsvarande.

PUBLIKATIONER

Kontakta

Projektledaren Helena Fabian, leg. distriktssköterska, universitetslektor, eller ansvarig forskare Anna Sarkadi, leg. läkare, professor.
Logo för Fokus projektet.Färgat han

Foto på Fokus projektet forskargrupp
Senast uppdaterad: 2022-09-16