Hur upplever barn och unga corona? - en uppföljning

Vi är några forskare som jobbar med att ta reda på vad ungdomar tycker om olika saker. Det är nu ett år sedan som Corona började och vi vill veta vad barn och unga tycker om pandemin. Tillsammans med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) gör vi nu en studie där vi hoppas att så många barn och ungdomar som möjligt ska svara på frågor om hur året med Corona har varit för dem.

  • Följande sidor har bra information om man som barn eller förälder känner sig orolig:

För föräldrar/vuxna att prata med barn (svenska)
För föräldrar/vuxna att prata med barn (flera språk)
För lite äldre barn och ungdomar själva (svenska)
För lite äldre barn och ungdomar själva (flera språk)

Om du som barn vill prata med en vuxen kan du höra av dig till BRIS

Senast uppdaterad: 2021-09-27