En uppföljning - Hur upplever barn och unga corona?

Vi är några forskare som jobbar med att ta reda på vad ungdomar tycker om olika saker. Det är nu ett år sedan som Corona började och vi vill veta vad barn och unga tycker om pandemin. Tillsammans med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) gör vi nu en studie där vi hoppas att så många barn och ungdomar som möjligt ska svara på frågor om hur året med Corona har varit för dem.

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening som arbetar med barnets rättigheter i Uppsala kommun och län.
Här kan du läsa mer om dem: BOiU - rättigheter för barn och unga i Uppsala sedan 1988

Ansvarig forskare Anna Sarkadi, professor

Barn i olika ålder
Senast uppdaterad: 2021-12-10