Hur upplever barn och unga corona?

Till dig som förälder
Vi har tagit fram en kort enkät om vad barn tänker om corona och hoppades få 1000 svar.

Enkätundersökningen är nu stängd, vi fick över 1000 svar och fyra barnrättsorganisationer fick dela på 50 000 SEK från Länsförsäkringars Forskningsfond som skänte pengar för varje svar. Här kan du se vilka frågor som barnen har svarat på:  översikt av frågorna (PDF)

Ditt barn kunde också delta genom att ladda upp en bild på till exempel en teckning som visade barns tankar om corona. Det kunde också vara ett foto som handlade om corona och som barn har tagit, men kunde inte vara en person på bilden.

  • Följande sidor har bra information om man som barn eller förälder känner sig orolig:

För föräldrar/vuxna att prata med barn (svenska)
För föräldrar/vuxna att prata med barn (flera språk)
För lite äldre barn och ungdomar själva (svenska)
För lite äldre barn och ungomar själva (flera språk)

Om du som barn vill prata med en vuxen kan du höra av dig till BRIS

  • Här finns medicinsk information om covid-19 på Folkhälsomyndigheten och 1177:

1177 – om covid-19/coronavirus
FHM ”frågor och svar om covid-19”
FHM - "informationsblad på olika språk"