ApartTogether

Den rådande Covid 19-pandemin har stor påverkan på hela världen, även på flyktingar och migranter.  Trots att de är en särskilt utsatt grupp finns väldigt lite kunskap om hur Covid-19 påverkar flyktingar och migranters liv.

ApartTogether-studien syftar därför till att bättre förstå hur flyktingar och migranter upplever att Covid 19 inverkar på deras sociala liv och psykiska hälsa, liksom öka kunskapen om vad som hjälper dem att hantera situationen. CHAP har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att analysera data från studien.

ApartTogether är ett samarbete mellan Uppsala universitet (Sverige); Ghent universitet (Belgien); Sussex universitet (Storbritannien); Toulouses universitet (Frankrike); Köpenhamns universitet (Danmark); Lissabons universitet (Portugal), Sevillas universitet (Spanien), Atens universitet, NKUA (Grekland) och AUSL Reggio Emilia (Italien).

Läs mer om projektet!

Kontakt:
Docent, Fil. dr Fatumo Osman
Professor Anna Sarkadi
Docent, Fil. dr Natalie Durbeej
Doktorand Maria Thell

Senast uppdaterad: 2021-12-14