Accompanied refugeeS In Sweden Trial (ASsIST)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige, varav många är familjer med barn. Människor som har varit på flykt har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Målet med forskningsprojektet ASsIST var att utvärdera en samhällsbaserad intervention - ‘Teaching Recovery Techniques’ - för flyktingbarn i familj som upplever symtom på posttraumatisk stress.

Läs om vårt projekt SUPpORT som handlar om stödet till ensamkommande ungdomar.

Projektet var ett samarbete mellan Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Primary Children’s Center for Safe and Healthy Families in Salt Lake City (USA), University of Manchester (Storbritannien) och Folkehelseinstituttet (Norge). Projektet har finansierats av Kavlifonden.

Projektgruppen CHAP på Uppsala universitet består av professor Anna Sarkadi, Dr Karin Fängström, Dr Raziye Salari, Dr Natalie Durbeej, Dr Fatumo Osman, Dr Georgina Warner, Antonia Tökés, Elin Inge, Sandra Gupta Löfving och Anna Perez Aronsson.

För mer information kontakta forskningsassistenten Antónia Tökés, telefonnummer 018-471 6574.

Visa källbilden

Forskargruppen ASSIST står bredvid varandra
Senast uppdaterad: 2023-08-07