Hur upplever barn och unga corona?

En stor händelse som corona påverkar även barn. Många barn och unga har tankar och funderingar om corona, men deras röster får sällan höras. Därför har forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet lyssnat på och lyft fram barns röster om corona. I ett projekt finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond undersökte vi barn och ungas syn på corona.

Enkätundersökningen är nu stängd och vi forskare vill tacka alla barn och pedagoger som har bidragit med sina bilder! Vi vet att bakom dessa ritningar finns många fina samtal pedagoger och barn emellan. Med er hjälp har vi nått en del av studiens syfte: att få fram barns egna röster om coronapandemin.

NU kan ni läsa vår rapport om barnens röster.

Bild om rapporten

LÄS RAPPORTEN...

Barn och unga