Barnrättsorganisationer

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.
Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.
https://www.bris.se/
ECPAT logo
ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från sexuell exploatering av barn. Ecpat sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts.
https://www.ecpat.se/
Rädda barnens logo
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Rädda Barnen finns i över 120 länder och kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
https://www.raddabarnen.se/

UNICEF är FN:s barnfond och finns på plats världen över. UNICEF ser till att barn vaccineras, går i skolan, får rent vatten och näringsriktig mat, bra hälsovård och skyddas från våld och övergrepp.
https://unicef.se/