Vardagsliv och föräldraskap

I familjer med små barn som har tecken på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är vardagslivet ofta kämpigt och konfliktfyllt. Många av barnen har svårigheter med sina känslor och beteenden.

Föräldrakursen Vardagsliv och föräldraskap är särskilt utformad för familjer med små barn med NPF-problematik. Målet med kursen är att minska konflikterna och få det bättre tillsammans i familjen.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera föräldrakursen Vardagsliv och föräldraskap. Kursen ges via mödra- och barnhälsovårdspsykologerna i Region Uppsala och erbjuds föräldrar med barn i åldern 2–5 år som visar tecken på NPF och samtidiga emotionella svårigheter och beteendeproblem.

På den här sidan kommer vi att lägga ut information om arbetet med studien.

Forskare i projektet:

I projektet arbetar Linnéa Öberg, Anton Dahlberg, Karin Fängström (projektledare), Anna Sarkadi, Vedrana Baric Bolic.

Vill du veta mer?

Kontakt:

Karin Fängström

Logotyper:  Uppsala universitet, Region Uppsala, Linköpings universitet, FORTE

Bild på projektgruppens medlemmar: Linnéa Öberg, Anton Dahlberg, Karin Fängström (projektledare), Anna Sarkadi, Vedrana Baric Bolic
Senast uppdaterad: 2024-02-19