TRAUMASTÖD I DIN FICKA

Forskning visar att teknikbaserade metoder för traumastöd kan bidra till att minska strukturella och perceptuella hinder för att söka vård. Trots detta finns en brist på forskning om digitalt traumastöd för barn och ungdomar.

Syftet med det här projektet var att utveckla en app för traumastöd, utformad tillsammans med och för barn och ungdomar, baserad på gruppstödsprogrammet Teaching Recovery Techniques. Appen samskapades i en serie workshops, med hjälp av Design Studio-metoden. Teamet bestod av sju ungdomsrådgivare mellan 14 och 20 år med egna erfarenheter av att ha upplevt trauma, samt forskare från CHAP. Ungdomsrådgivarna bidrog signifikant till appens utformning av mekanik, dynamik och estetik.

En viktig slutsats var att ungdomar med personlig erfarenhet av trauma kan delta aktivt i utvecklingen av en digital traumaintervention. Vi såg också att Design Studio var en effektiv metod för samskapandeprocessen, som gjorde det möjligt att generera och sammanföra ungdomarnas idéer.

För mer information om appens innehåll och arbetsprocess, läs vår rapport.

Vi som arbetar i projektet
Georgina Warner, PhD, docent
Maria Thell, doktorand
Kerstin Edvardsson, MSc, forskningsassistent
Antonia Tökés, forskningsassistent

Kontakt
Hör gärna av dig till Antonia Tökés med eventuella frågor.

Mobiltelefoner i händer
Senast uppdaterad: 2023-02-16