”Tillsammans för en trygg start” - Ett utökat hembesöksprogram i utsatta områden

Låg socioekonomisk status har en påvisad koppling till psykisk och fysisk ohälsa samt till ett ökat användande av hälso- och sjukvård. För att motverka långsiktiga risker för sjukdomar in i vuxenlivet på grund av ojämlikheter i hälsa och toxisk stress under barndomen satsas det nu på tidiga insatser.

”Tillsammans för en trygg start” är en pilotverksamhet för barnhälsovården för att stärka förutsättningarna för en god och jämlik barnhälsa. Piloten ska ta fram en evidensbaserad metod för barnhälsovården, för att särskilt främja en god psykisk hälsa hos barn.

Pilotverksamheten ska genomföras genom sex hembesök enligt den s.k. "Rinkebymodellen" och två kompletterande mottagningsbesök; ett i slutet av graviditet och ett när barnet är ca 2 år gammalt.

Ett team från CHAP utvärderar pilotverksamheten. Involverade i projektet är Anna Sarkadi, Georgina Warner, Natalie Durbeej, Raziye Salari, Inna Feldman, Gunilla Lönnberg, Kerstin Edvardsson, Nina Johansson och Antonia Tökés.


För personal

Följsamhetschecklista
Registrera deltagare
Observationsprotokoll

Kontakt:
Dr Gunilla Lönnberg; Tel. 072-999 96 22
MSc Kerstin Edvardsson; Tel. 073-469 73 15
Forskningsassistent Antonia Tökés; Tel. 073-469 73 14


Föräldrar från Eskilstuna sökes till referensgrupp!

Studiens logo
Senast uppdaterad: 2023-09-26