RefugeesWellSchool

Under de senaste åren har ett stort antal flyktingar från krigsdrabbade länder kommit till Europa för att söka asyl. De flesta är barn och ungdomar under 18 år. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i denna grupp, som också ställs inför utmaningen att integreras i samhället. Tidigare händelser i hemlandet och under flykten, liksom post-migrationsfaktorer, är bidragande orsaker till psykisk ohälsa. Det är av yttersta vikt att främja välmående i denna grupp.

Det övergripande syftet med projektet RefugeesWellSchool är att utvärdera effekterna av skolbaserade interventioner för att främja flyktingbarns och ungdomars psykiska hälsa. Ytterligare syften är att undersöka implementeringsprocessen och att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av dessa interventioner.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet (Sverige), Köpenhamns universitet (Danmark), Ghent universitet (Belgien), Leuven universitet (Belgien), Sussex universitet (Storbritannien) och Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Norge). Projektet har erhållit finansiering från EU (Horizon 2020 reserach and innovation program, no 754849).

Läs mer om projektet.

Vid CHAP arbetar professor Anna Sarkadi (PI), docent Inna Feldman och forskarna Natalie Durbeej, Fatumo Osman och Antonia Tökés i projektet.

Kontaktuppgifter:

Fil. dr.  Fatumo Osman
Professor Anna Sarkadi
Fil. dr Natalie Durbeej
Docent Inna Feldman
Forksningsassitent Antonia Tökés

Bild på RefugeesWellSchool team som står bredvid varandra
Senast uppdaterad: 2022-03-29