Långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet bland förskolebarn

Psykisk ohälsa hos barn visar sig under förskoleåren som beteende- och emotionella problem. Om problemen kvarstår kan de medföra negativa konsekvenser senare i livet, såsom sjukdomar, bristfälliga skolresultat och vårdkonsumtion. Socioekonomisk utsatthet är i sig en riskfaktor för negativa utfall och påverkar även psykisk ohälsa. Det saknas dock kunskap om hur psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet, både på områdesnivå och individnivå, interagerar och påverkar förskolebarns långsiktiga utveckling i Sverige.

Syftet med projektet är att undersöka hur psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet interagerar och påverkar förskolebarn avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar, bristfälliga skolresultat, vårdkonsumtion och vårdkostnader. Projektet är en uppföljning av studien Fokus barn och föräldrar och inkluderar ca 7400 barn, 3-5 år, i Uppsala. Data hämtas från svenska register av hög kvalitet då barnen är 12-15 år och vårdkostnader kommer att beräknas.

Involverade i projektet är Natalie Durbeej, Raziye Salari, Helena Fabian, Anna Sarkadi, Anton Dahlberg, Richard Ssegonja och Sergio Flores.

Kontakt

För mer information om projektet, kontakta Natalie Durbeej.

Senast uppdaterad: 2023-09-26